ر نگونبخت از پارچه پارچه شدن پ...


 1. Miniatura
8:20

  مینا بنیانگذار جمعیت انقلابی زنان...

  162 visualizzazioni 4 giorni fa
 2. Miniatura
0:40

  Gulbar, an Afghan woman who is Bu...

  4330 visualizzazioni 10 mesi fa
 3. Miniatura
5:03

  Arya Musical Group perform a song...

  1009 visualizzazioni 10 mesi fa
 4. Miniatura
7:49

  Atn, National Dance of Afghanista...

  1843 visualizzazioni 10 mesi fa
 5. Miniatura
0:16

  Meena, RAWA's founder in an inter...

  1721 visualizzazioni 10 mesi fa
 6. Miniatura
0:30

  اطفال معصومی که در اثر انفجار مای...

  1686 visualizzazioni 10 mesi fa
 7. Miniatura
8:11

  سرود «افتخارِ» از مرضیه احمدی سکو...

  1231 visualizzazioni 10 mesi fa
 8. Miniatura
1:25

  تظاهرات جمعیت انقلابی زنان افغانس...

  1473 visualizzazioni 10 mesi fa
 9. Miniatura
16:30

  مادر نگونبخت از پارچه پارچه شدن پ...

  4341 visualizzazioni 10 mesi fa
 10. Miniatura
46:23

  RAWA member in the round table of...

  1600 visualizzazioni 10 mesi fa
 11. Miniatura
4:57

  Mass graves of around 1000 people...

  427 visualizzazioni 10 mesi fa
 12. Miniatura
5:38

  سخنرانی معلم رقیه عضو شورای ولایت...

  381 visualizzazioni 10 mesi fa
 13. Miniatura
5:50

  محمود کاروان در حال اجرای آهنگ می...

  402 visualizzazioni 10 mesi fa
 14. Miniatura
3:24

  Young Afghan girls who are gang-r...

  1070 visualizzazioni 10 mesi fa
 15. Miniatura
16:51

  داستان اندوهناک نوریه و فامیلش در...

  737 visualizzazioni 10 mesi fa
 16. Miniatura
5:34

  مادر سوگوار افغان از کشته شدن شوه...

  880 visualizzazioni 10 mesi fa
 17. Miniatura
3:47

  Public Exectuion of Zarmeena by T...

  111922 visualizzazioni 1 anno fa
 18. Miniatura
8:28

  Mariam Rawi: "Os talibãs recebem ...

  3325 visualizzazioni 1 anno fa
 19. Miniatura
0:39

  Two Afghan women are publicly flo...

  80723 visualizzazioni 2 anni fa
 20. Miniatura
2:28

  Afghan warlords gang-rape a young...

  24810 visualizzazioni 2 anni fa
 21. Miniatura
7:27

  Grit TV: A Voice from RAWA: Zoya ...

  12354 visualizzazioni 2 anni fa
 22. Miniatura
9:28

  Grit TV: A Voice from RAWA: Zoya ...

  7002 visualizzazioni 2 anni fa
 23. Miniatura
2:20

  Afghan Women burn themselves to f...

  24229 visualizzazioni 2 anni fa
 24. Miniatura
2:08

  The U.S. Troops Massacre civilian...

  27627 visualizzazioni 2 anni fa
 25. Miniatura
2:42

  Over 120 innocent Afghan civilian...

  14670 visualizzazioni 2 anni fa
 26. Miniatura
4:27

  اجرای آهنگ مشک تازه می‌بارد بوسیل...

  24365 visualizzazioni 2 anni fa
 27. Miniatura
6:02

  Elaha Sorur presents a song in a ...

  61109 visualizzazioni 2 anni fa
 28. Miniatura
8:51

  شاگردان مکتب "راوا" در حال اجرای ...

  48696 visualizzazioni 2 anni fa
 29. Miniatura
3:22

  Plight of Afghan women on the Int...

  6930 visualizzazioni 3 anni fa
 30. Miniatura
3:25

  Young Afghan girls who are gang-r...

  752514 visualizzazioni 3 anni fa